Jelling Musikfestival 2025
315D
03T
11M
45S
Tilføj til kalender

ARTIST-INFO

Kære musikere, teknikere og agenter.

Vi glæder os til at tage imod jer på Jelling Musikfestival.

Her kan du få et overblik over scener, tekniske specifikationer, hospitality og kontaktpersoner ifm. optrædener på Jelling Musikfestival.

Vi forventer, at I orienterer jer om forholdene inden koncerten – herunder deadlines og festivalens sikkerhed, som skal overholdes.

Siderne fungerer ligeledes som rider/tillægskontrakter af teknisk karakter – og alle specifikationer vil være gældende jvf. kontrakt.

Deadlines

Før festivalen

Senest 4 uger før festivalstart: Ansøg om tilladelse til pyroteknik – artistens ansvar.
Senest 1. maj: Fremsend riders og sceneplan og særlige ønsker til forplejning/hospitality til Produktionsansvarlige.
Senest 1. maj: Fremsend ønsker om at sælge merchandise på festivalen til Produktionskoordinator.
Senest 14 dage før festival: Udfyld artist/crew-liste via link, der fremsendes i april
Senest på dagen for optræden: Udfyld gæsteliste via link, der fremsendes i april

Under festivalen

For at få det bedst mulige “flow” og for at det hele skal gå så gnidningsløst som muligt, bedes teknikerne for de enkelte bands ankomme med baggear m.v. til den med Produktionsmanager aftalte tid.
Ved ankomsten skal den respektive stagemanager kontaktes for planlægning af opstilling.

Tidsplan/Running Order for de enkelte artister kan rekvireres hos Produktionsmanager.

Artisternes omklædningsrum vil være disponible 2 timer før “showtime” og skal forlades senest 2 timer efter, hvis ikke andet er aftalt.

Tidsplanen bedes overholdt. I tilfælde af forsinkelser forårsaget af tekniske problemer, er det festivalens Produktionsmanager, der afgør, om der skal kortes af i spilletid.

Henvisninger fra musikansvarlig, produktionsmanager og stagemanager skal respekteres.

Efter festivalen

Afregning af honorar sker inden for 3 bankdage efter festivalen enten via faktura eller bankoverførsel.

Alle artister/bureauer m.fl. SKAL oplyse om honorar skal indberettes af Jelling Musikfestival. Hvis Festivalen skal indberette fremsendes CVR.nr. eller navne og cpr.nr. på de enkelte modtagere.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Jelling Musikfestival-kontor
Byens Hus, Møllegade 10, 1. sal
7300 Jelling

Festivalpladsen
Mølvangvej 66 B
7300 Jelling

Tlf.: 75872888
Mail: info@jellingmusikfestival.dk
Web: www.jellingmusikfestival.dk