Jelling Musikfestival 2025
315D
03T
13M
58S
Tilføj til kalender

SIKKERHED

Jelling Musikfestival har et godt og venligt publikum, og sikkerheden  for gæster såvel som artister vægtes meget højt. Derfor forventes alle deltagere på festivalen at kende og følge sikkerhedsretningslinjerne.

De tryghedsskabende procedurer bygger på en detaljeret Sikkerhedsplan, der beskriver de risici, der kan opstå, når mange mennesker er samlet. 

Sikkerhedsplanen er et dynamisk dokument, der blandt andet ud fra en sikkerhedsvurdering danner grundlag for antallet af scenevagter i forhold til hver enkelt afvikling. Dermed sikres, at der på pladsen og ved scenerne altid vil være taget de nødvendige forholdsregler og et tilstrækkeligt antal veluddannede scenevagter til rådighed.

Samaritter, sygeplejersker og læger er på vagt under hele afviklingen af festivalen, ligesom der også vil være brandmyndigheder og politi til stede. Hele dette beredskab arbejder tæt sammen.

Festivalens Sikkerhedskorps skal udover at føre kontrol, også betragtes som et serviceorgan, der til enhver tid kan vurdere en risiko og handle ud herfra.  

On stage

Det er ikke tilladt for kunstnere at stagedive, crowdsurfe eller at opfordre/opildne publikum til aggressiv adfærd incl. moshing, slamming og lignende.

På scenerne er det udelukkende den ansvarlige Sikkerhedskoordinator, der afgør, hvornår musikken afbrydes, såfremt en krisesituation opstår. Alle anvisninger fra Sikkerhedskoordinator skal følges.

Publikum

Publikum er informeret om de forholdsregler, festivalledelsen har opstillet via festivalens hjemmeside, skiltning ved alle indgange til festivalpladsen og storskærme.

Udover almindelig hensynstagen til andres gøren og laden, gøres publikum opmærksom på, at det ikke er tilladt at medbringe farlige genstande på pladsen.

Det er heller ikke er tilladt at skubbe og mase foran scenerne, sidde på skuldrene eller indgå i moshing, crowdsurfing eller slamming.

Alle henvisninger fra sikkerhedspersonalet skal efterleves. Gøres dette ikke, kan det medføre bortvisning.

Sikkerhedsansvarlig 

Peter Tanghus 
30536314
sikkerhed@jellingmusikfestival.dk


Ansvarshavende læge

Mette Petersen
50868861
medicalmanager@jellingmusikfestival.dk

Presse

Hvert år besøger en række nationale, lokale og nichemedier Jelling Musikfestival. Interviewforespørgsler kan forekomme, men kun efter forudgående aftale med kunstner/manager.

Vi opfordrer til en konstruktiv dialog om ovenstående, men respekterer artisternes behov for fred og ro inden koncert.

Film/foto

Der kan forventes film- og fotooptagelser fra f.eks. akkrediterede fotojournalister og festivalens egne frivillige fotografer. Alle med fototilladelse bliver briefet om retningslinjerne forud for festivalen. Tilladelsen omfatter som udgangspunkt fotografering af koncertens første 3 numre fra scenegraven. Afvigelser fra denne praksis bedes sendes til presse@jellingmusikfestival.dk inden festivalen.

Alle fotografer – også fotografer, som er tilknyttet en artist – skal godkendes via festivalens presseakkreditering, før der kan udstedes fototilladelse.

Vi værner om artisternes arbejds- og frirum, hvorfor fotografer ikke akkrediteres til artistområdet.