Jelling Musikfestival 2025
315D
04T
38M
47S
Tilføj til kalender

Presseakkreditering

  • Dækningen fra Jelling Musikfestival skal ske med respekt for festivalgæster, frivillige og artisters frirum og inden for de presseetiske retningslinjer. 

  • Det er ikke tilladt at anvende materiale fra Jelling Musikfestival, herunder festivalens navn, i markedsføringsøjemed uden forudgående skriftlig aftale. 

Fotografering

  • Som udgangspunkt har akkrediterede fotografer tilladelse til at fotografere de tre første numre af en koncert fra scenegraven. Artistfotografering må ikke foregå fra publikumsarealet efter de tre første sange.

  • Scenegraven er et arbejdsområde for vores stage safety-personale, som ud fra en sikkerhedsvurdering regulerer adgangen til området. 

  • Der er ikke adgang til scenegraven, før stage safety giver grønt lys – typisk 5 minutter før koncertstart. Til koncerter, hvor der indgår sceneeffekter – flammer, gnister, CO2, konfetti, etc. – skal fotografer sikkerhedsbriefes af en Stage Safety Supervisor 15 minutter før koncertstart.

  • Festivalens scener og bagområder er et arbejdsområde, hvor akkrediterede fotografer ikke har adgang.

  • Fotografering fra Jelling Musikfestival skal ske med respekt for festivalgæster, frivillige og artisters frirum og inden for de presseetiske retningslinjer. 

  • Det er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale at tage billeder, filme eller optage lyd fra Jelling Musikfestival i kommercielt øjemed.

  • Festivalens retningslinjer for fotografering skal overholdes. Overtrædelse kan medføre bortvisning og fremtidig akkreditering kan bortfalde.