Billetsalget er i fuld gang
Jelling Musikfestival starter om
88D
17T
27M
18S
Tilf√łj til kalender

PRIVATLIVSPOLITIK

1. Generelt

1.1: Du er afg√łrende for, at vi kan gennemf√łre og udvikle Jelling Musikfestival. Derfor er det vigtigt for os, at vi behandler dine personoplysninger korrekt og at du ved hvilke oplysninger vi indsamler om dig samt hvordan vi bruger dem.

Vi tilstr√¶ber at politikken skal v√¶re let forst√•elig, men hvis du har sp√łrgsm√•l, bedes du kontakte os, p√• de nedenst√•ende kontaktoplysninger (pkt. 2).

1.2: Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de personoplysninger, som du giver os/eller som vi indsamler om dig som led i din tilknytning som frivillig ved Jelling Musikfestival.

1.2.1: Vores organisation er bygget op af flere uafhængige juridiske enheder (Foreningen Jelling Musikfestival cvr. 17862073 og Festival Fonden af 2006 cvr. 29413770), der deler dataansvaret for de data vi har om dig som frivillig. Det er mellem organisationerne aftalt at Jelling Musikfestival sikrer overholdelse af de forpligtelser der påhviler os, som dataansvarlig overfor dig.

1.3: I politikken kan du læse hvilke oplysninger vi indsamler, opbevarer og behandler om dig.

Den til enhver tid gældende version af politikken er tilgængelig på www.jellingmusikfestival.dk.

1.4: Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og R√•dets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s√•danne oplysninger og om oph√¶velse af direktiv 95/46/EF med tilh√łrende regulering. I till√¶g reguleres omr√•det af den til enhver tid g√¶ldende Databeskyttelseslov.

¬†1.5: Alle sp√łrgsm√•l vedr√łrende n√¶rv√¶rende Politik samt mistanke om manglende overholdelse skal i f√łrste omgang rettes til Jelling Musikfestival (info@jellingmusikfestival.dk)

 

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

2.1: Foreningen Jelling Musikfestival (cvr. 17862073) er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler om dig. Og ansvarlig for at sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2: Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktperson: Direkt√łr Line Mosfelt

Adresse: M√łllegade 10.1, 7300 Jelling

CVR: 17862073

Telefonnr.: (+45) 7587 2888

E-mail: info@jellingmusikfestival.dk

Website: http://www.jellingmusikfestival.dk/

3. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

3.1: Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med administration af hj√¶lpere. Dine personlige oplysninger vil blive benyttet til f√łlgende form√•l:

- Dokumentation af medlemshistorik, deltagelse p√• arrangementer, relevant uddannelse (eks. K√łrekort, truckcertifikat, vagtuddannelse mv.)

- Almindelig personaleadministration, herunder registrering af tilmeldinger til arrangementer, vagtplanlægning, overblik over funktioner, udsendelse af informationer (herunder nyhedsbreve, infomails, evalueringslink) mv.

- Styring af adgangsrettigheder til vores medlemssystem

3.2: Vi anvender kun dine perondata til ovenstående formål, medmindre et nyt formål er klart foreneligt med de oprindelige formål eller der foreligger anden hjemmel til behandlingen.

3.3: For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har du altid mulighed for at logge ind og opdatere disse.

 

4. De personlige oplysninger vi indsamler og behandler om dig

4.1: Vi indsamler f√łlgende oplysninger fra dig:

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, f√łdselsdato, billede, t√łjst√łrrelse samt i √łkonomisystemet bankoverf√łrselsoplysninger (kun ved refusion af udgifter).

4.2 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af oplysninger om dig.

 

5. Retsgrundlag for behandlingen (hvorfor har vi lov at behandle oplysningerne)

5.1: Det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger er Persondataforordningen art. 6, stk. 1 (b), i det behandlingen er n√łdvendig for at vi kan opfylde vores aftale med dig:

5.1.1 Når du bliver medlem af foreningen Jelling Musikfestival indgår du en aftale med os. For at vi kan administrere dit medlemskab og dit frivillige arbejde på festivalen, har vi brug for at behandle dine persondata.

5.1.2 Vi kan ogs√• med hjemmel i artikel 6, stk. 1 (b) behandle dine personoplysninger inden vi har indg√•et en aftale, n√•r dine persondata er n√łdvendige for at vi eventuelt senere indg√•r aftale.

5.1.3 Vi behandler kun de personoplysninger, som er n√łdvendige, for at kunne opfylde vores aftale med dig.

5.2 Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 2, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Det kan fx være behandling til brug for intern statistik, behandling i forbindelse med vores e-mail- og internetpolitik, m.v.

5.3 I visse tilf√¶lde er vi ogs√• retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx v√¶re til brug for dokumentation af udl√¶g og lignende i medf√łr af reglerne i bogf√łringsloven. Organisation skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem √•r fra afslutningen af det regnskabs√•r, som regnskabsmaterialet vedr√łrer.

5.4 Vores Behandling af eventuelle S√¶rlige Kategorier af Personoplysninger (f√łlsomme oplysninger), s√•som fx oplysninger om dit helbred, sker p√• grundlag af dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2, (a) eller med henblik p√•, at et retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2, (f).

 

6. Deling af dine Persondata (Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til)

6.1 Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx hosting-selskaber, der st√•r for databehandlingen af hj√¶lpersystem, √łkonomisystem, netbank samt hjemmeside (nyhedsmails).

6.2 Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

6.3 Vi deler dine oplysninger med vores andre selskaber/organisationer i det omfang, at dette er relevant for netop din tilknytning jf. pkt. 1.2.1

6.4 I till√¶g til ovenst√•ende deler vi dine oplysninger i det omfang vi forpligtet til, f.eks. som f√łlge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

6.5 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsf√łring af produkter fra 3. mand m.m.

 

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

7.1 Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv. Vi modtager ikke personoplysninger fra tredjemand.

7.1.1.I enkelte tilfælde kan din kontaktperson oprette dig i hjælpersystemet, på den måde kan vi modtage data om dig fra tredjemand. Ved oprettelse i hjælpersystemet sendes kvittering til den mail der oplyses, således at du bliver informeret om at vi behandler dine personoplysninger.

 

8. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

8.1 De oplysninger vi behandler om dig som led i vores arbejde, opbevarer vi i hjælpersystemet.

8.2 I hjælpersystemet opbevares dine persondata i tre år efter du sidst har været aktiv på et arrangement. Herefter slettes alle data som vi ikke er forpligtet til at opbevare.

8.3 Hjælperregister gennemgås årligt senest i februar måned forud for kommende festival med henblik på vurdering om det er i overensstemmelse med formålet, at oplysningerne fortsat er gemt.

 

9. Dine rettigheder

9.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en r√¶kke rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil g√łre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

9.1.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

9.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

9.1.3 Ret til sletning

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

√ėnsker du dine oplysninger slettet fra vores hj√¶lpersystem, kan vi ud fra interesseafvejningsreglen i forordningens art. 6 stk. 1 litra f, beholde relevante data. √ėvrige data vil blive slettet.

9.1.4.Har du f√•et udbetalt refusion af udl√¶g e.lign. er vi jf. bogf√łringsloven p√•lagt at opbevare disse oplysninger i 5 √•r, uagtet at du evt. √łnsker at f√• slettet de data vi har om dig.

9.1.5 Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med behandling af personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til det. Du har til enhver tid ret til at tr√¶kke dit samtykke tilbage. Dette kan du g√łre ved at kontakte os p√• de kontaktoplysninger, der fremg√•r ovenfor i punkt 1. Hvis du v√¶lger at tr√¶kke dit samtykke tilbage, p√•virker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger p√• baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetr√¶kningen. Hvis du tilbagetr√¶kker dit samtykke, har det derfor f√łrst virkning fra dette tidspunkt.

 

9.2 √ėvrige rettigheder fremg√•r af Persondataforordningen art. 18-20

9.3 √ėnsker du at g√łre brug af dine rettigheder kan du kontakte os p√•¬†info@jellingmusikfestival.dk. Vi f√łlger op p√• din henvendelse hurtigst muligt.

9.4 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.5 Konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

9.5.1 Hvis du ikke √łnsker at vi behandler dine persondata p√• grundlag af denne persondatapolitik, kan du ikke v√¶re medlem af foreningen Jelling Musikfestival og dermed kan du ikke v√¶re hj√¶lper p√• festivalen.

 

10. Klage til Datatilsynet

10.1 Du b√łr altid f√łrst rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, s√•fremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

10.2 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

 

11. Ændringer og opdateringer

11.1 Vi forbeholder os ret til l√łbende at opdatere n√¶rv√¶rende persondatapolitik. Den opdaterede version vil altid v√¶re tilg√¶ngelig p√•¬†https://www.jellingmusikfestival.dk/f√¶llesskab/frivillig/

 

Jelling Musikfestival, den 13. januar 2022